ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

Νέο Τεύχος Περιοδικού υπό έκδοση,

Σεπτέμβριος 2020

Συντακτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Ι. Γιαννοπούλου


Μέλη:

Δ. Γεωργιάδης

Κ. Κώτσης

Μ. Λιακοπούλου

Ε. Σουμάκη

 
εξώφυλλο περιοδικού.jpg
περιοδικό2016_page-0001.jpg
περιοδικό2014_page-0001.jpg
περιοδικό2013_page-0001.jpg

ΤΟΜΟΣ 5-6, ΤΕΥΧΟΣ 1-2

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2017 - 2018

ΤΟΜΟΣ 3-4, ΤΕΥΧΟΣ 1-2

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2015 - 2016

ΤΟΜΟΣ 2, ΤΕΥΧΟΣ 1-2

Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014

ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 1

Ιανουάριος - Ιούνιος 2013

 

©2020 by HSCAP