ΠΕΕ - ΕΝΩΨΥΠΕ

Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                       EXECUTIVE COMMITTEE

2019-2021


Πρόεδρος:                       President:
Αικ. Χάρη                       Aik. Chari

Αντιπρόεδρος:             Vice - President:
Ι. Γιαννοπούλου           I. Giannopoulou

Γραμματέας:                     Secretary:
Κ. Κώτσης                          K. Kotsis

Ταμίας:                              Treasurer:
Γ. Ξυλούρης                  G. Xylouris

Μέλη:                                Members:
Π. Βουτυράκος                 P. Voutyrakos

Ε. Γεράση                            E. Gerasi

Β. Νταφούλης                    V. Dafoulis