ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Contract Review

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Δ. Γεωργιάδης
Γ. Καραντάνος
Κ. Λαδοπούλου
Μ. Λιακοπούλου
Α. Μπέκα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΝΠΙΔ/ ΕΕ

1. Π. Βουτυράκος (Συντονίστης)
2. Γ. Ξυλούρης
3. Ε. Γεράση
4. Κ. Κώτσης
5. Β. Νταφούλης
6. Δ. Μαγριπλής
7. Ε. Σουμάκη

Use this space to write a brief description of what this team member does. You can include relevant degrees, experience or other special qualifications they may have.

Networking Event
Work Desk

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ)

1. Ι. Γιαννοπούλου (Συντονίστρια)
2. Κ. Κώτσης
3. Αικ. Χάρη
4. Δ. Αναγνωστόπουλος
5. Ε. Σουμάκη
6. Α. Γρηγοριάδου

7. Β. Νταφούλης

Εκπρόσωποι για θέματα Εκπαίδευσης και Ειδικότητας(σε ΥπουργείοΥγείας, Παιδείας, ΚΕΣΥ, Ιατρικές Εταιρείες, Ευρωπαϊκούς οργανισμούς κλπ)
1. Αικ. Χάρη
2. Ι. Γιαννοπούλου
3. Κ. Κώτσης

Experienced, trustworthy, fun. These are just a few of the ways coworkers describe this invaluable member of our team. Charlie McMann is truly a joy to be around and makes it a pleasure to come to work every single day.

 
Stack of Files
Chemistry Class
Typewriter

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΩΝ

1. Π. Βουτυράκος
2. Ι. Γιαννοπούλου
3. Κ. Μπόλιας
4. Αικ. Χάρη
5. Ε. Νταφούλης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

1. Ε. Γεράση
2. Ε. Παπαμιχαήλ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΛΤΊΟΥ ΤΎΠΟΥ (NEWSLETTER) 


Υπ. Σύνταξης: Αικ. Χάρη
Μέλη: Κ. Κώτσης, Ε. Γεράση

 

©2020 by HSCAP