ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΝΠΙΔ/ ΕΕ

1. Π. Βουτυράκος (Συντονιστής)
2. Γ. Ξυλούρης
3. Ε. Γεράση
4. Κ. Κώτσης
5. Β. Νταφούλης
6. Δ. Μαγριπλής
7. Ε. Σουμάκη

Networking Event
Work Desk

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ)

1. Ι. Γιαννοπούλου (Συντονίστρια)
2. Κ. Κώτσης
3. Αικ. Χάρη
4. Δ. Αναγνωστόπουλος
5. Ε. Σουμάκη
6. Α. Γρηγοριάδου

7. Β. Νταφούλης

Εκπρόσωποι για θέματα Εκπαίδευσης και Ειδικότητας(σε ΥπουργείοΥγείας, Παιδείας, ΚΕΣΥ, Ιατρικές Εταιρείες, Ευρωπαϊκούς οργανισμούς κλπ)
1. Αικ. Χάρη
2. Ι. Γιαννοπούλου
3. Κ. Κώτσης

Περισσότερα
Stack of Files
Chemistry Class
Typewriter

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΧΩΝ

1. Π. Βουτυράκος
2. Ι. Γιαννοπούλου
3. Κ. Μπόλιας
4. Αικ. Χάρη
5. Ε. Νταφούλης

Περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

1. Ε. Γεράση
2. Ε. Παπαμιχαήλ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΕΛΤΊΟΥ ΤΎΠΟΥ (NEWSLETTER) 


Υπ. Σύνταξης: Αικ. Χάρη
Μέλη: Κ. Κώτσης, Ε. Γεράση