Οργανωτές

05 - 07/11/2021

DH0AJH 300.jpg

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο

"Ψυχικό Τραύμα:

Η σημασία του στην ψυχική οργάνωση του παιδιού και του εφήβου.

Θεωρία, κλινική πράξη, κοινωνική πραγματικότητα"

Σημαντικές ημερομηνίες:

1η περίοδος εγγραφών: έως 30/06/2021

ΝΕΑ Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: έως 15/06/2021

Ημερομηνία Απάντησης Αποδοχής Εργασιών: έως 30/06/2021

Οργάνωση:

Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων