05 - 07/11/2021

Διαδικτυακή Διεξαγωγή

Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο

"Ψυχικό Τραύμα:

Η σημασία του στην ψυχική οργάνωση του παιδιού και του εφήβου.

Θεωρία, κλινική πράξη, κοινωνική πραγματικότητα"

Οργάνωση:

Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος - Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων

©2021 by HSCAP