ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις Απασχόλησης

Προκήρυξης Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), η οποία αφορά και την πρόσληψη ενός (1) Ψυχιάτρου παιδιού και εφήβου στο βαθμό του Επιμελητή Β

 

©2021 by HSCAP