Ανακοίνωση για την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής

Αγαπητοί συνάδελφοι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο ΦΕΚ Β 4138 – 20.09.2018 δημοσιεύθηκε η απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας». 

 

Η ειδικότητα μας μετονομάστηκε σε «Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου»  και ο χρόνος και το περιεχόμενο άσκησης της καθορίζεται ως εξής: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:


Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες


Δώδεκα (12) μήνες Ψυχιατρική


Έξι (6) μήνες Νευρολογία, κατά προτίμηση σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο ή σε Γενικό Νοσοκομείο που διαθέτει Παιδιατρική Κλινική. 

Ειδική εκπαίδευση: σαράντα δύο (42) μήνες 

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε Υπηρεσίες Εξωτερικών Ασθενών όπως: εξωτερικά ιατρεία παιδοψυχιατρικών τμημάτων - κλινικών, κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. 

Εννέα (9) μήνες σε τμήμα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας. 

Εννέα (9) μήνες Συμβουλευτική Διασυνδετική Παιδοψυχιατρική (ο χρόνος της διασυνδετικής μπορεί να κατανεμηθεί ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε κέντρου στην κάλυψη περιστατικών διασυνδετικής, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου της ειδικότητας). 

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία


 

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους που έχουν σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό διορισμό για ειδίκευση ότι  έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, εντός διμήνου να δηλώσουν με αίτηση τους στην οικεία Περιφέρεια, εάν επιθυμούν να υπαχθούν στις νέες διατάξεις.

© 2020 by ISL Networks

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now